ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη - Κατασκευή - Ανακαίνιση 

Έκδοση οικοδομικών αδειών 

Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και διαχείριση οικοδομικών έργων 

Ενεργειακή μελέτη και αναβάθμιση κατασκευής 

Σχεδιασμός και ανακαίνιση 

Τοπογραφικές εργασίες 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις

 

Ηλεκτρομηχανολογικά 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και εγκατάσταση σε κατοικίες

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και εγκατάσταση σε βιομηχανίες

Κατασκευή υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ. 

Υπηρεσίες κατασκευής υποσταθμών και συντήρηση πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ. 

Συντήρηση – Εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων υπόγειων δικτύων Μ.Τ.

Δοκιμές καλωδίων στο πεδίο

Μετρήσεις εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων