Εταιρικο Προφιλ

Εταιρικο Προφιλ

Η εταιρεία mcon engineering εδρεύει στη Χαλκίδα και αποτελεί μία σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται  στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Μελετών και Κατασκευών κτιριακών έργων, καθώς και σε επιμέρους κλάδους, που αφορούν στη σύγχρονη και οικολογική δόμηση. 

Η εταιρεία μας κατέχοντας σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς, μηχανολόγους και εργοδηγούς με άριστη τεχνογνωσία και άρτια τεχνική κατάρτιση, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

Η mcon engineering έχει πάντα ως γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την έγκαιρη παράδοση των έργων με σεβασμό στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη της τους εκάστοτε χρονικούς, αλλά και οικονομικούς παράγοντες. Η μακρόχρονη εμπειρία, που χαρακτηρίζει την ομάδα μας, η  ειδίκευση  και η αποτελεσματικότητά της, καθώς και τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αποτελούν εγγύηση για τους πελάτες μας.